Продукти: 3

W2027B
Tангенциална центрофуга за мед, Ø600 мм, 4 рамки, ръчно задвижване
570.00 лв.
W2027M
Tангенциална центрофуга за мед, Ø600 мм, 4 рамки , ръчно задвижване
790.00 лв.
W2003
Tангенциална центрофуга за мед, Ø600 мм, 4 рамки , ръчно задвижване
975.00 лв.