Продукти: 4

W2029BB
Тангенциална центрофуга за мед, Ø500 мм, 3 рамки , ръчно задвижване
450.00 лв.
W2029M
Tангенциална центрофуга за мед, Ø500 мм, 3 рамки , ръчно задвижване
690.00 лв.
W2029B
Тангенциална центрофуга за мед, Ø500 мм, 3 рамки , ръчно задвижване
520.00 лв.
W2002
Тангенциална центрофуга за мед, Ø500 мм, 3 рамки , ръчно задвижване
905.00 лв.