ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРМОКОШЕР APIMEYE

470 лв

Categories: , .

Описание на продукта:

Предназначен основно за добиване на мед и цветен прашец.Топло изолационните материали използвани при производството на термокошер,позволяват подържането на един постоянен микроклимат в пчелното семейство и не се влияе особено от изменението на външните климатични условия.

Дъното със своите 4 отвора и прорезите направени в покривната табла ( 4 литрова хранилка) и капака позволява една лека вентилация в кошера и възпрепятства образуването на влага и плесени в него. Термокошерът е снабден с ханиманова решетка, антивароатозна мрежа чекмедже за събиране на акари и други отпадъци,разглобяеми пластмасови рамки външен прашецоуловител.Изключителната лекота,на кошера неговата модулна структура и надежното закрепване на елементите един спрямо друг, олеснява работата на стационарните и особено на мобилните пчелини.

»»1. Дъно
»»2. Вентилационна шайба
»»3. Вентилационен филтър
»»4. Противоакарна рамка
»»5. Предпазител за акари
»»6. Предпазител на входа
»»7. Полетна дъска
»»8. Цветен маркер
»»9. Предпазител на входа на кошера
»»10. Горни и долни крепежни елементи
»»11. Корпус
»»12. Ханеманова решетка
»»13. Изолирани квадратни отвори ADE101
»»14 Дръжка
»»15. Рамки
»»16. Малки отвори
»»17. Малки рамки
»»18. Вътрешна хранилка
»»19. Капак на хранилката
»»20. Ограничители за суха и течна храна
»»21. Горен капак