МАЙКОПРОИЗВОДЕН КОШЕР

320 лв

Категория: .

Описание на продукта:

Състои се от четири независими едно от друго части, което позволява отглеждането на 4 рояка едновремено независимо от района или климатичните условия. В условията на нашата страна в този кошер са отглеждани 4-5 поколения пчелни майки на сезон. Maйкопроизводният термокошер при необходимост бързо може да се преустрои в Двусемеен или в производствен кошер.

Притежава всички характеристики на останалите части на термо кошера.

1 Дъно
2 Вентилациони тапи
3 Вентилационен филтър
4 Предпазител от акари
5 Предпазител на входа
6 Прелетна дъска
7 Цветни маркери
8 Сенник
9 Горни и долни решетки
10 Дръжки
11 Горнен капак
12 Голямо разделително табло
13 Вход за оплождане на майката
14 Индикатор за състоянието на майката
15 Изолиран корпус на нуклеуса за майки
16 Малки разделителни табла
17 Пити за майката
18 Хранилка
19 Капак на хранилката
20 Ограничители за суха и течна храна